Відбулися громадські слухання звіту з оцінки впливу на довкілля «Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар.

Відбулися громадські слухання звіту з оцінки впливу на довкілля «Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар.

Відбулися громадські слухання звіту з оцінки впливу на довкілля «Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар.

        27 січня 2020 року у приміщенні державного підприємства «Олевського лісового господарства» відбулися громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар.

      Одним із важливих етапів процесу оцінки впливу на довкілля є громадські обговорення, що проводять з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Оголошення про слухання та запрошення  до діалогу були розміщені завчасно, тож відвідати заходи могли усі бажаючі.

      До участі в громадських слуханнях долучилися посадовці Олевської райдержадміністрації, керівники місцевих рад району,органів місцевого самоврядування та місцеві жителі.

      Звіт презентував головний лісничий ДП«Олевського ЛГ» Троц Віктор Миколайович.

       Під час презентації звіту присутнім надали детальну інформацію щодо  ДП «Олевського ЛГ» яке розташоване в північно-західній частині Житомирської області на території Олевського адміністративного  району.

       Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових ресурсів в порядку шляхом проведення суцільних рубок головного користування. Лісозаготівля здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, та на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

        Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 4834,6 га із стовбурним запасом 1028,27 тис.м3.

Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування
(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

Технологія лісозаготівлі

             Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Олевського ЛГ"  дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі бензомоторних пил (Stihl та Husqvarna) та тракторів (МТЗ) з трелювальними пристроями, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок та техніка для вивезення деревини (МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗІЛ, МТЗ, Т-150).

        При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними пристроями на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор трактора з трелювальними пристроями,  та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу для трактора з трелювальними пристроями.   

         Ланки лісорубів виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною картою лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці у відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах лісосік чи невеликих запасах на них, трактор з трелювальними пристроями,  буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.

        Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу техніки для вивезення деревини, транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини.

 

Технологія розробки лісосік механізованим
способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (транспортного засобу з
вантажним  маніпулятором і вантажним візком)

          Дана технологія в господарстві приймається для рубок головного користування. При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 5-7 робітників, у склад якої входять оператор форвардера та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу для форвардера. Ланки лісорубів виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, та його розкряжування. Дані роботи проводяться відповідно до технологічної карти лісосіки. Трелювальний цикл складається із збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу форвардера, транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження форвардера з укладанням сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини.

 

Технологічні процеси лісосічних робіт

       Рубки головного користування — проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів
безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

      Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.

Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття.

                                                                      Лісовідновлення

      Відповідно до статті 79, 80, 82 Лісового кодексу України ДП «Олевське лісове господарство» забезпечить проведення заходів щодо відтворення лісів з метою:

  1. досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями;
  2. підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень;
  3. поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості.

Відтворення лісів здійснюватиметься шляхом їх відновлення та лісорозведення.

Відновлення лісів здійснюватиметься на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).

        Зруби і згарища після проведення рубок головного користування будуть залісненні протягом не більше двох років. Лісові культури, що загинули будуть відновлені в наступному році.

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначатимуться на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді та стану земель, що підлягають залісенню.

         Відновлення лісів проводитимуться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід.

 

Викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря

         Основними джерелами забруднення атмосферного повітря під час провадження планованої діяльності є автотранспорт (трактори, вантажні та легкові автомобілі), який задіяний в процесі рубок головного користування та бензопили.

         Під час спалювання бензину та дизпалива в атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини: азоту діоксид, сажа,  ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, бензапірен, вуглеводні тощо.

Розрахунки викидів забруднюючих речовин наведені звіті з оцінки впливу на довкілля.

Аналіз результатів розрахунків забруднення повітряного басейну викидами від стаціонарних  та пересувних джерел показав, що перевищення санітарних норм відсутні по всім речовинам, які підлягають розрахункам.

Перелік відходів, що будуть утворюватись в процесі планованої діяльності

Шум та вібрація

       Джерелами шуму та вібрації під час провадження планованої діяльності буде спеціалізований транспорт та обладнання, яке використовується у процесі проведення рубок.

Акустичні розрахунки рівнів шуму наведені у звіті.

       Отримані результати свідчать про те, що рівні шумового впливу від об’єктів планованої діяльності не виходять за межі нормативних показників.

       Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення рубок головного користування можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин.

Рослинний світ

     Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу.

Зазначений вплив також буде проявлятись у вигляді вирубування  стиглих та перестійні лісів, які зокрема є місцями проживання багатьох видів рослин та грибів.

     Дотримання ДП «Олевське лісове господарство» вищезазначених заходів, виконання вимог чинного законодавства, а також проведення заходів з лісовідновлення значно зменшать вплив планованої діяльності на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу.

     З метою уникнення значного впливу на об'єкти рослинного світу ДП «Олевське  лісове господарство» буде:

- оптимізовано норми лісокористування;

- обмежено площі лісосік;

- розосереджено по кварталам суцільні санітарні рубки;

- дотримано термінів примикання лісосік;

- введено відповідні заборони та обмеження в особливо цінних лісах;

  • виділено при відводах і таксації лісових ключових біотопів та цінних об'єктів рослинного світу.

      Висновок про належнiсть лiсових дiлянок ДП «Олевське лiсове господарство» або їx частин до пралiсiв, квазiпралiсiв та природних лiсiв та бланк ідентифікації пралісів наведений в Додатках Звіту з ОВД.

                                                                             

                                                                       Тваринний світ

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за лісгоспом на площі 57498,3 га до 28.05.2040 року згідно рішення 1 сесії Житомирської обласної ради № 1554 від 28.05.2015 року.

За даними обліку мисливської фауни у 2017 р. в угіддях налічувалось лося – 38, козуль – 256, кабана – 138, зайця-русака – 386, білки – 152, ондатри – 73, бобра – 475, лисиці – 36, єнота – 9, борсука – 39, видри – 46, куниці кам’яної – 209, куниці лісової – 114, горностая – 64, тхора чорного – 27, тетерука – 225, рябчика – 281, качки – 586, глухаря - 139.

Роботи з проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок будуть являтись джерелами підвищеного шуму, які можуть чинити певний вплив  (фактори тривоги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин.

З метою зменшення даного впливу користувачами мисливських угідь створено відтворювальні ділянки, де рубки головного користування та суцільні санітарні рубки не проводяться.

Статтею 3 Закону України «Про тваринний світ» об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» заборонено  здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо токовищ глухарів  (радіусом 300 метрів).

Тому, навколо токовищ глухарів виділено відповідні площі особливо захисних лісових ділянок та наведені в Звіті.

           Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації зазначає, що фауністичний комплекс об'єднує представників лісових, лісоболотних та болотних екосистем. Частково вирізняється синантропне угрупування – мешканців населених пунктів та агроценозів.

                                                      Природно-заповідний фонд

       Рубки головного користування в межах територій об'єктів природно-заповідного фонду не передбачаються.

      Під час провадження планованої діяльності пов'язаної з проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок ДП «Олевське  лісове господарство» буде дотримуватись вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; положень та охоронних зобов'язань обєктів природно-заповідного фонду.

      Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації (Додаток № 18) повiдомляє, що землi, зарезервованi з метою наступного заповiдання, а також такi, що мають статус водно-болотних угiдь мiжнародного чи загальнодержавного значення, на територiї
ДП «Олевське лісове господарство», вiдсутнi.

        Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території ДП «Олевське лісове господарство» до Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації  не надходили.

                  Територія планованої діяльності (окрім об'єктів природно-заповідного фонду) у відповідності до вимог «Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 не включена до переліків територій та об’єктів екологічної мережі (території та об’єкти екомережі не внесені в Державний земельний кадастр разом з природоохоронними обмеженнями у використанні земель відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр” та містобудівний кадастр).

                Територія планованої діяльності ДП «Олевське лісгосп» частково входить до складу територій та об'єктів Смарагдової мережі України - Poliskyi (UA0000001), на яких проживають зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення і перелічені в Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, а також містяться природні середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюції № 4 Бернської конвенції.

              Окрім того, слід зазначити, що проектом організації та розвитку лісового господарства визначені території, які пропонуються для включення до смарагдової мережі:

 

Соціально-економічний вплив

         Економічний вплив планової діяльності буде відображатись  зарахуванням рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та інших податкових зобов'язань підприємства.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство під час провадження планованої діяльності матиме податкові зобов'язання з:

  1. з рентної плати:

- за спеціальне використання лісових ресурсів;

  1. екологічного податку:

- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання).

Згідно статті 256 Податкового кодексу України деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування є об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів, тому ДП «Олевське лісове господарство» буде подавати відповідні податкові декларації з рентної плати. 

        З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону планованої діяльності при проведенні рубок головного користування  заплановано використовувати сучасні методи та технології лісозаготівлі.

Зауваження та пропозиції до планованої діяльності

            Міністерство енергетики та захисту довкілля України зазначає, що з дня офіційного оприлюднення   повідомлення про плановану діяльність щодо cпеціального використання лісових ресурсів в порядку рубок головного користування, надійшли пропозиції щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадської організації «Українська природоохоронна група».

            Зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля враховано частково.

        Загальна інформація щодо врахування зауважень та пропозицій обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  наведена в розділі 10 Звіту з оцінки впливу на довкілля.

       По закінченню заходу головний лісничий ДП «Олевського ЛГ» Троц Віктор Миколайович відповів на всі питання представників громадськості.

Поділитись:

Автор статті

Менеджер
Менеджер
Менеджер

Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.

Інші новини ДП "Олевське лісове господарство"